Friday, April 28, 2017

संस्कृत भाषा पुरातन?संस्कृत भाषा पुरातन आहे आणि ती वैदिकांनीच निर्माण केलेली भाषा आहे. बाकी भाषा संस्कृतातुनच निर्माण झाल्या हा भ्रम निर्माण करण्यात वैदिक कालौघात यशस्वी ठरले. खरे तर हिंदुंची मानसिकता तेथुनच न्युनगंडात जायला सुरुवात झाली. जोवर भाषेचे मूळ नेमके काय आहे हे समजत नाही तोवर या न्युनगंडाला पर्यायही नाही. आजकाल प्रमाणभाषेची जी थोतांडे गाजवली जातात ती केवळ नव्या वर्चस्ववादासाठी हेही समजावून घेण्याची गरज आहे. 

https://www.youtube.com/watch?v=nBXuZv4cLAY
No comments: