Wednesday, April 19, 2017

वैदिक धर्म यहां फैला कैसे?

वैदिक धर्म स्थापन तर झाला. तो येथेच स्थापन झाला हे क्षणभर मान्य केले तर मग ज्या समस्या निर्माण होतात त्यावर वैदिक विद्वानांना उत्तरे देता येतात का? वैदिक विद्वानांच्या "भारतीय आर्य" सिद्धांताचा पायाच उखडून टाकणारे संजय सोनवणींचे भाषण.

No comments: