Sunday, April 9, 2017

वैदिकाश्रयी झाल्याने हिंदुंची अवनती!

तंत्रशास्त्रांत आगम, यामल व तंत्र यांचा समावेश होतो. सृष्टीतील यात्वात्मकता मानवी जीवनाचा आधार बनवत ते सुखी व संपन्न करणे हा तंत्रांचा मुख्य उद्देश आहे. योगाच्या द्वारे शिव-शक्तीशी तादात्म्य साधणे आणि मानवी जीवात्म्याला पशुभावातून बाहेर काढणे हा उच्च आध्यात्मिक दृष्टीकोन तंत्रांचा आहे. तंत्रांतुनच सांख्य तत्वज्ञानाचा उदय झाला. तंत्रे वेदप्रामाण्य मानत नसून तंत्रे ही स्वत:तच प्रमाण आहेत, प्रत्यक्ष ज्ञान आहेत असे मानले जाते. कारण तंत्रांचा उगम वेदपूर्व आहे.
तंत्रांत अनेक संप्रदायही असून पांचरात्र संप्रदाय महाभारत काळात अत्यंत लोकप्रिय होता असेही दिसते. हा पंथ कृष्णाच्या घराण्यात, म्हणजे सात्वतांत अत्यंत लोकप्रिय होता. पाशुपत मत सिंधू काळातही अस्तित्वात असावे असे शिवाच्या ज्या पशुपती स्वरुपातील मुद्रा मिळाल्या आहेत त्यावरुन दिसते.

तंत्रे ही अवैदिक, म्हणजे आज ज्यांना दुय्यम स्थान आहे त्या हिंदुंची होती व आहेत. मध्ययुगातील धार्मिक साहित्यातुनही हे मत ठळकपणे सामोरे येते. तंत्रशास्त्रांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात भेदाभेद नाही. स्त्री-पुरुषातील समानता हा तंत्रांचा गाभा आहे. बुद्धपुर्व काळ ते बाराव्या-तेराव्या शतकापर्यंत आगमशास्त्रांनी वैदिकांना पुरेपुर झाकोळून टाकले होते. इतके कि अनेक वैदिकही वेद सोडून तंत्रांच्या भजनी लागले. अशा मंडळीला वैदिकांनीही बहिष्कृत करुन टाकले.

तंत्र हे शिव-शक्तीशी निगडित असून ती वेदांपेक्षा पुरातन आहे. वैदिक साहित्यापेक्षाही तंत्रसाहित्याची विशालता अनेक पटीने अधिक आहे.ती अपौरुषेय अथवा अपरिवर्तनीय नसल्याने त्यांत भरही पडत राहिली. (तशी वेदांतही अपौरुषेय म्हणतात पण वेळोवेळी भर पडलेलीच आहे.) त्यामुळे तंत्रांचा विस्तारही अफाट झाला. अगदी मंदिर स्थापत्यापासुन ते पार पंचमकार साधनांसारख्य शाखांपर्यंत तंत्रांचा विस्तार आहे. योग ही तंत्रांची देणगी आहे.

त्यामुळे भारतीय संस्कृतीचा आद्य स्त्रोत ही तंत्रे असून वेद हे फार नंतर विस्थापितांसोबत भारतात आले व येथे आल्यावरही त्यात भर पडत राहिली हे स्पष्ट आहे. असे असुनही वेदस्तोम, वेदप्रामाण्याचे स्तोम वैदिकांनी माजवले, वेद हेच पुरातन धर्मग्रंथ हे हिंदुंच्या मनावर बिंबवण्यात यश मिळवले. यामुळेच हिंदुंची अवनती सुरु झाले. ज्या वर्णव्यवस्थेशी त्यांचा काडीइतकाही संबंध नव्हता तिचा पगडा बसला. व्यवहारातील त्यांचा धर्म तोच आदिम राहिला पण वेदांचे गुणगाण सुरुच राहिले...तेही त्यात नेमके काय आहे हे माहित नसता किंवा ते साधे वाचायचीही धार्मिक अनुमती नसता! वैदिक धर्मियांनी हा जो सांस्कृतिक व धार्मिक अनर्थ घडवला त्यामुळे हिंदुंची ऐहिक प्रगती खुंटली ती खुंटलीच!

No comments: