Friday, May 19, 2017

Freedom from Vedicism!

Coining Hindu and Vedic religion together was a grave mistake of the British rulers. Britishers used Vedic Smriti laws while making Hindu Code in 1773 by employing Brahmin scholars. They were not told that the Vedic Smritis are not applicable to the Hindus but they are independently governed by the different caste codes those are more progressive and practical. The Britishers studied only Vedic literature that was falsely presented to them as oldest and preserved by oral tradition. The Britishers looked at the Hindus from the Vedic point of the view which erased the independent identity of the Hindus. 

Whatever was in Sanskrit that was considered as the product of the Vedic people. This helped Vedics to establish their hegemony in British courts. Also, it afforded them to keep their control over the Hindus. However, the glorious past of the Hindus got shadowed by the Vedics. 

This is the time to understand what we are! This is the time to separate Vedics from the Hindu religion. Hindus have nothing in common to share with the Vedics. They have their own religious, cultural and social history. Good or bad, Hindus have nothing to do with it. Hindus have their own traditions, religion, and socio-cultural norms to pride upon. 

-Sanjay Sonawani 
Thursday, May 4, 2017

हिंदुंचे पुरातन धार्मिक ग्रंथकोणा व्यक्तिप्रणित (अथवा विशिष्ट समुहप्रणित) तत्वज्ञान/ आचारसंहिता/ दैवतविज्ञान/ कर्मकांडसंहिता/ मान्यग्रंथ ई. वर आधारित जे स्थापन होतात व ज्यांचा प्रचार/प्रसार करावा लागतो...मग तो प्रचारकांद्वारे असो अथवा युद्धांद्वारे...त्यांना पंथ (रिलिजन) म्हणतात. या अर्थाने पाहू जाता वैदिक / पारशी/ बौद्ध / ज्यू / ख्रिस्ती/ इस्लाम इ. हे पंथ ठरतात. ते धर्म नव्हेत. वैदिक धर्माचा प्रवर्तक वसिष्ठ ऋषी व अन्य नऊ ऋषीकुटुंबे मानली जातात.

जी दैवते अथवा तत्वज्ञान अथवा कर्मकांड ही समाजाच्या एकुणातील मानसिकतेतून निर्माण होतात, को्णी एक अथवा अनेक प्रेषित/ऋषी नसतात, मान्यग्रंथ नसतो...थोडक्यात जी सामुहिक निर्मिती असते तिच्या सामुहिक प्रकटनाला धर्म म्हणतात. ईजिप्शियन/ग्रीक/अस्सिरियन/इस्लामपुर्व पेगन ई. असे सामुहिक धर्म होते. ते नि:शेष झाले. एकच टिकून राहिला तो म्हणजे ज्याला आपण आज मुर्तीपुजकांचा शैवप्रधान हिंदू धर्म म्हणतो. हा धर्म हजारो वर्ष टिकला हे त्यांचे कौतुकास्पद कार्य. वैदिक संसर्ग झाला असला तरी तो हिंदू धर्म संपवण्यात यशस्वी झाला नाही. हिंदू समाज वैदिक बनला नाही. आपल्या पुरातन परंपरा त्याने जपल्या. काळानुसार बदलही स्विकारले. हिंदू धर्माला एकमात्र धर्मग्रंथ नाही जसा वैदिकांना मान्यग्रंथ वेद आहे. कारण हिंदू धर्म हा समाजनिर्मित आहे. सुफलनाच्या आद्य मानवी भावनेशी निबद्ध आहे.न त्यामुळे हिंदुंच्य धर्मग्रंथांना सामुहिकपणे आगम ग्रंथ म्हटले जाते. तंत्रे ही याच शास्त्रांवर आधारीत आहेत व हिंदुंचा धर्म हा आजही तंत्राधिष्ठितच आहे.

वेद अथवा वैदिक साहित्य हेच हिंदू धर्माचे आद्य स्त्रोत आहेत हा भ्रम वैदिकांनी निर्माण केला. त्यामागील कारणे, स्वार्थ काहीही असोत, पण वैदिक ग्रंथ हे हिंदुंचे कधीच नव्हते हे वास्तव आहे. याचे कारण असे की वैदिक धर्मग्रंथ व कर्मकांडांपासून हिंदू नेहमीच दूर राहिले. याचा अर्थ असा मुळीच नव्हे कि शैवप्रधान हिंदू धर्माला कसलेच ग्रंथ नव्हते किंवा नाहीत. आगमग्रंथात शास्त्र, सिद्धांत, अनुष्ठान, विज्ञान, योग, आरोग्यादिंसह तंत्रशास्त्रांवर हिंदुंचे अक्षरश: लक्षावधी पुरातन ग्रंथ  आहेत. आगम म्हंणजे "आधीचे". उलट वेदांन "निगम," म्हणजे नंतरचे असे संबोधले जाते हे वास्तव समजावून घ्यायला पाहिजे. शिव-शक्ती व तंत्र साधना ही  सिंधुसंस्कृतीइतकीच पुरातन आहे हे तेथील मुद्रांवरुन सहज लक्षात येते. वेदपुर्व कालापासून तंत्र, योग आणि भक्ती या धर्म्कल्पना अस्तित्वात होत्या असे डा. सुधाकर देशमूख आपल्या "मध्ययुगीन धर्मसंकल्पनांचा विकास : तंत्र, योग आणि भक्ती" या ग्रंथांत अनेक विद्वानांच्या साक्षी काढून सांगतात.

तंत्रांचा निर्माता शिव मानला जात असून बहुतेक तांत्रिक ग्रंथ शिव-पार्वती संवादातून साधले गेलेले आहेत. तंत्रशास्त्रांत आगम, यामल व तंत्र यांचा समावेश होतो. सृष्टीतील यात्वात्मकता मानवी जीवनाचा आधार बनवत ते सुखी व संपन्न करणे हा तंत्रांचा मुख्य उद्देश आहे. योगाच्या द्वारे शिव-शक्तीशी तादात्म्य साधणे आणि मानवी जीवात्म्याला पशुभावातून बाहेर काढणे हा उच्च आध्यात्मिक दृष्टीकोन तंत्रांचा आहे. तंत्रांतुनच सांख्य तत्वज्ञानाचा उदय झाला. तंत्रे वेदप्रामाण्य मानत नसून तंत्रे ही स्वत:तच प्रमाण आहेत, प्रत्यक्ष ज्ञान आहेत असे मानले जाते. तंत्रांत अनेक संप्रदायही असून पांचरात्र संप्रदाय महाभारत काळात अत्यंत लोकप्रिय होता असेही दिसते. हा पंथ कृष्णाच्या घराण्यात, म्हणजे सात्वतांत अत्यंत लोकप्रिय होता. पाशुपत मत सिंधू काळातही अस्तित्वात असावे असे शिवाच्या ज्या पशुपती स्वरुपातील मुद्रा मिळाल्या आहेत त्यावरुन दिसते.

तंत्रे ही अवैदिक होती व आहेत. मध्ययुगातील धार्मिक साहित्यातुनही हे मत ठळकपणे सामोरे येते. तंत्रशास्त्रांचे वैशिष्ट्य म्हणज्वे त्यात भेदाभेद नाही. स्त्री-पुरुषातील समानता हा तंत्रांचा गाभा आहे. बुद्धपुर्व काळ ते बाराव्या-तेराव्या शतकापर्यंत आगमशास्त्रांनी वैदिकांना पुरेपुर झाकोळून टाकले होते. इतके कि अनेक वैदिकही वेद सोडून तंत्रांच्या भजनी लागले. अशा मंडलींना वैदिकांनीही बहिष्कृत करुन टाकले.

तंत्र हे शिव-शक्तीशी निगडित असून ती वेदांपेक्षा पुरातन आहे. वैदिक साहित्यापेक्षाही तंत्रसाहित्याची विशालता अनेक पटीने अधिक आहे.ती अपौरुषेय अथवा अपरिवर्तनीय नसल्याने त्यांत भरही पडत राहिली. (तशी वेदांतही अपौरुषेय म्हणतात पण वेळोवेळी भर पडलेलीच आहे.) त्यामुळे तंत्रांचा विस्तारही अफाट झाला. अगदी मंदिर स्थापत्यापासुन ते पार पंचमकार साधनांपर्यंत तंत्रांचा विस्तार आहे. योग ही तंत्रांची देणगी आहे. याबाबत आपण पुढीक्ल लेखांत अधिक सविस्तर माहिती घेऊच. पण मध्ययुगात तंत्रांतील केवळ वामाचार्ताला लक्ष करत बदनाम केले गेले. पण स्वत: शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज शाक्त होते हे वास्तव मात्र विसरले जाते. संभाजी महाराजांना बदनाम करण्यासाठी त्यांच्या शाक्त असण्याचा उपयोग केला गेला. पण तंत्र अथवा शाक्त म्हणजे फक्त वामाचार नाही, तर वामाचार ही एक उपशाखा आहे. " धर्म, कर्मकांड, विधि-विधाने, कायदा, औषधी, यातू, शेतीशास्त्र, धातू, शरीरविज्ञानशास्त्र इत्यादि धार्मिक व व्यावहारिक बाबींचा समावेश तंत्रांत होतो. डा. देशमूख उपरोक्त ग्रंथात म्हणतात की शिवशक्तीशी तादात्म्य साधने हा मुख्य उद्देश्य, व्यावहारिक गोष्टींना अधिक महत्व असलेला, तंत्र हा जीवनाकडे बघण्याचा एक्ल दृष्टीकोन आहे. ते पुढे म्हणतात की, "किंबहुना आज आपण ज्याला हिंदू धर्म म्हणतो तो वैदिक कमी आणि तांत्रिक अधिक आहे. तंत्रांचा दृष्टीकोन हा श्रौत-स्मार्त धर्माच्या विरोधात आहे." थोडक्यात वैदिक धर्म व हिंदू धर्म यांच्यात काहीएक संबंध नाही.

भग्वद्गीतेला धर्मग्रंथ मानायचे प्रथा असली तरी गीता हा अनेक तत्वज्ञानांचा संग्रह आहे. असे असले तरी गीतेवर सांख्य, योग व तंत्रांचा पुरेपूर प्रभाव असल्याने त्याला केवळ वैदिक मानता येत नाही. आणि मी पुर्वीच सांगितल्याप्रमाणे तो धर्मग्रंथही नाही. वैदिकांनी केवळ पोटार्थी भावनेने हिंदुंवर वैदिक माहात्म्य थोपण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्याचा काही उपयोग झलेला दिसत नाही. कृष्ण हा सात्वतांत जन्मला व त्याच्याच काळात पांचरात्र या अवैदिक संप्रदायाचा प्रवर्तक बनला. तो कधीही वैदिक नव्हता. वास्तवात वैदिक हिंदू धर्मात लबाड्या करुनच घुसले आहेत. ही परंपरा सहाव्या शतकानंतर सुरु झाली व मध्ययुगात कळसाला गेली. वैदिकांनी आपले अस्तित्व मात्र स्वतंत्रच ठेवलेले असल्याने त्यांना कोणत्याही पुराव्याच्या आधारावर हिंदू म्हणता येत नाही.

हिंदू शब्द सिंधूवरुन आलेला आहे व सिंधू संस्कृतीपासून हिंदु धर्माचे प्रत्यक्ष पुरावे मिळत असल्याने हिंदू नावाला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पण वैदिक धर्म हा नंतर आलेला, धर्मांतराने विशिष्ट घटकांत पसरलेला वेगळा धर्म आहे, त्याचे तत्वज्ञान वेगळे आहे हे येथे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

येथे वैदिक मित्राना एवढेच सांगायचे आहे कि आजही हिंदू प्रत्यक्ष तंत्रशास्त्रे अभ्यासत नसले तरी त्यांचे जीवन हे बव्हंशी तंत्रोक्तच राहिले आहे (जसे वैदिकही वेद अभ्यासत नाहीत). वैदिकांचा सन्निद्ध्यात विदेशी विद्वान आधी आल्याने त्यांचा वेदांशी आधी परिचय झाला व तेही त्याचाच पाठपुरावा अधिक करु लागले. तंत्रशास्त्रांचा आधुनिक अभ्यास जेवढा व्हायला हवा होता तेवढा झाला नाही. पण याचा अर्थ असा समजू नका कि अवैदिकांना कोणतेच धर्मग्रंथ नाहीत...उलट त्यांची संख्या वैदिक सहित्यपेक्षाही मोठी आहे. बाकी पुढील लेखांत.

Wednesday, May 3, 2017

Manusmriti : Not the Hindu law!

It is a general understanding that the "Manusmriti" controlled lives of the Hindus since ancient times. Caste-based social and economic inequality and injustice are said to be the result of the doctrine and commands that Manusmiriti dictates. It also is said that the Manusmriti is an ancient and revered code written for the Hindus. But the close examination of the Manusmriti reveals the following:

1. Manusmriti prohibits "Shudras" from most of the things those can offer a better life for any person. However, Manu commands, "A Brahmin should not reside in the kingdoms of the Shudras." This does mean that the kingdoms os the Shudras did exist when Manu was writing the code. How Shudras could become kings when Manu commands that the only duty of Shudra is to meekly serve the other upper Varnas! (Manu-1.91)

2. The geography of the Manusmriti is Kuru-Panchal. Manu does not know well the regions beyond that. Manu reveres Brahmavarta, the land situated between Sarasvati and Drishadvati, applauding it "The land created by the Gods". This land is situated in Afghanistan, the region the Vedics had left already far behind and had become a loving but distinct memory. The next lands Manu counts after Brahmavarta with pride are Kuru, Matsya, Panchal and Shaursen, where the Vedics had found the second refuge after their entry in India. This land is applauded by Manu as "the land of Brahmarshis"

Apart from these regions, Manu has very vague or no idea of eastern and southern India. He does not know at all the lands beyond Vindhya mountain!  It is clear that the code of Manu couldn't have been intended for the people he didn't know at all!  (Manu-2.17-24) 

3. Present Ghaggar river, that is being touted as Sarasvati, flows from the lands to which Manu calls as the land of Brahmarshis. It is Manu who tells us that the Sarasvati-Drishadvati flows from the Brahmavart land. These rivers cannot flow from the two different regions at the same time, i.e. The Brahmavart and Brahmarshi lands! It is proven that the Sarasvati flows from Afghanistan, and not India. Manu has preserved the memory of the distant land to which they originally belonged and out of immense affection called it 'the land created by the gods!' This also helps us to solve the issue of Sarasvati! 

4. Manu's commands naturally could be intended for the followers of his religion and not others those resided in the regions he knew. One-society-one-religion like situation did not prevail then too. Manu prohibits the temple priests along with others from attending the Shraddha rites. (Manu 3.152-166) This does mean that the temples and idols were in existence when Manu was writing his code. He naturally prohibited the entry of idol worshippers in the Vedic sacrifices since the practice belonged to the different religion. 

5.  Manu explicitly states that the most suitable place for fire sacrifices is where the Antelopes roam freely. The rest of the regions he says belongs to the Mlecchas. (Manu-2.23). Mleccha is Vedic corruption of the original word "Meluha", which was the name of the original inhabitants or their regions. Manu's commands could not be for the Mlecchas, to whom alternatively he calls 'Shudra'. Mleccha and Shudra denote one and the same thing, the foreigners or people of the different religion! 

6. Shudra was a tribe which was located in the north-western part of India. Historians of Alexander, Mahabharata and other Puranas too have mentioned this tribe independently along with other tribes. The region in which the Vedics sought refuge first was Shudra kingdom.  We all know that there were hundreds of the tribes those delved in the Indian subcontinent, but it seems that out of misunderstanding the Vedics thought those all were Shudras who resided in the country. This is why they designated all as Shudras. later on, to them, Shudra was anybody who did not belong to the Vedic religion. This is why Manu terms Scythians, Hun, Kushans, China too as Shudra. It is obvious that the code of Manu was not applicable at all to the Shudras who were not part of their society.

7. Still, Manu dictates many rules against the Shudras. They were denied of any Vedic religious rites. They were prohibited from accumulating any wealth. They are expected to serve upper Varnas without expecting any return or honor. 

And the contradiction is we find that the Shudras were Kings and many Shudras had gotten conducted fire sacrifices for their benefit! The Brahmins those would conduct sacrifices for Shudras were considered outcast and were prohibited from the entry in Shraddha rites. (Manu. 4.61 & 3.178) 

There couldn't be possibly any contradiction in Manu's commands. There were two types of the Shudras, to which Panini too supports. One Shudra class is to whom the code was applicable and other is the majority Shudra (non-Vedic) class that was entirely out of the scope of the code!  Else there wouldn't be contradictory commands in the Manusmriti! 

The Shudras to whom the code was applicable were the people taken into the personal services for menial work like plowing, tending animal or household work. Since this was a service class belonging to the different religion, there was no question of offering them any Vedic right. 

8. Vedics could not, in any case, bring all the Shudras under the purview of their code because:

   a. First of all they did not know the subcontinent and various tribes delved in it.

   b. They were not the political rulers to apply force to change the previous social system, There is no evidence, even in Manusmriti, to support the claim that Vedics ruled Indian society.

   c. Shudras, even today, enjoy their religious faith which traces no origin in Vedas. The roots of Shudra religion are traced back to the Indus times. Neither Vedic religion was existent at that time nor Vedics had stepped in India to command socio-religious life of the indigenous people. 

   d.  As described above, Shudra was an independent tribe. There were hundreds of other tribes in India those had different names and independent totems. It was impossible that they would accept title of the far-away unknown tribe. It did not happen because we find the preservation of the tribal identities even in modern times. We find many tribes got distributed in different professions (castes) and yet the tribal names are preserved. Ahira (Abhira) tribe is an example which is mentioned in Mahabharata too, along with Shudra tribe most frequently. People of Ahira tribe can be found in Aagri, Koli, Dhangar, Maratha, Sonar and other castes bearing their original tribal title. Other tribal identities also are distributed in many castes, but yet they have preserved their tribal origin. They have formed sub-castes within the castes. In donation epigraphs, caste identities are abundantly revealed by the donors, but none mentions themselves as Shudras.

9. Manu nowhere mentions any Hindu gods like Shiva, Shakti, Ganesha and others. However, he knew the temples. From excavated evidence, we know that idol worship was as ancient as Indus civilization. On numismatics, we find the abundant imagery and symbolic presence of the Hindu deities like Shiva, Shakti and Kartikeya. However, Manu mentions only Vedic rites like sacrifice, Upanayana, and Shraddha. This clearly indicates at the fact that Manu was writing his code for the Vedic people and not others. 

Let us not forget here that the time of Manusmriti is estimated from second century BC till second century AD. The time where on virtually most of the coins we find the abundant presence of the Hindu deities and names in the epigraphs. Miraculously, we find no Vedic symbolism on any coin or the Vedic deity names inscribed excepting a couple of epigraphs belonging to the Shunga and Satvahana era. This does also mean that the Vedic religion had very limited spread till then. Then how could their code be accepted by others to whom they had designated as Shudras?  

So it is clear that the code of Manu was intended for only those people who were in their personal service. Vedics needed servants and as Vi. Ka. Rajvade suggests there was explosion of the illicit relations between the servants and Vedic employers. The threat of interbreeding resulted in imposing strict code, but it eventually failed. (Preface, Radhamadhavvilaschampu

Rest of the people, who were designated as Shudras by the Vedics were all those people who belonged to the separate tribes. They followed different political structures like republics and monarchists. From Mahabharata, we find the different social structures those do not reflect anywhere in Vedic literature. Whatever Vedic elements we find in Mahabharata are interpolations of later times those can be easily detected. 

In brief, the Manusmriti is nowhere related to the Hindu people as generally is thought. We find in known history that there hardly were Vedic kings. From Nanda to Yadav we find almost all the rulers belonguing to the non-Vedic dynasties and this is made very clear in Puranas. Had the code of Manu been applicable to them, it was impossible for them to become kings and nobles. 

The code of Manu, in fact, became the code of the Hindus in 1772 when Warren Hastings got Hindu laws written by the hired Brahmin scholars. Britishers did not consider at all that there exist different codes in the Hindu society controlling their social lives. This is the time to abandon the idea that the Manusmriti was intended for the Hindus and applicable to them anytime in the past. It was the code intended for the Vedic religion only controlling their socio-religious life. 

-Sanjay SonawaniTuesday, May 2, 2017

Only Hindus can do it!


Image result for shiva the destroyer symbols


The debacle of present political scenario is because the so-called seculars and progressives have failed to understand up to what RSS is and which religious doctrine they are representing under name of “Hindutva.” Most of the seculars hate the very idea of the religion. They hate being called Hindu and most of the time they spent on criticizing Hinduism. In fact, secularism is not at all about denying the religion, but they have created their own so-called intellectual cocoon that has blinded them towards the stark realities that country is facing. 

BJP is winning almost everywhere. It is being portrayed as a victory of the Hinduism. To some extent, it may sound true. There are many other factors too that together have subdued the opponents, leaving them in the myriad of utter confusion.  

Besides all fundamental economic and social issues, religion too is an important factor in human life. Whether you like it or not, whether you are a secular or not, the society is always governed by the underlying religious sentiment than the materialistic surroundings. Misunderstanding, misconceptions and illusions possessed by the people is far more dangerous and presently Hindus are going through this phase.

RSS knew this. RSS always wanted a theocratic governance system. They have openly preached that. They knew very well what religion they are representing and what doctrine they want to popularize to enchant the people. The honeymoon period after the independence enjoyed values preached by Mahatma Gandhi and socialist pattern of Nehru, though both were rival thoughts. RSS tirelessly was making its way towards the goal by deliberate misinterpretation of the religion which was not understood by the so-called seculars of any time. The word “Hindutva” was coined by RSS and its allied wings with very thoughtful cunningness. They gave priorities to their Vedic principles while constructing their political and social philosophy. 

It is assumed that 85% of Indian population is Hindu. Still so, Hindu is only religion which has no clear definition. RSS never have attempted to define the religion it is preaching about. They have used some real and mostly imaginary threat of other religions, especially Islam to increase their strength. They have been rewriting the history and spreading it, even if it is full of the lies.  It all has been attacked by the seculars, but they never attempted to come out with true history. A very word “Hindu” has become as an abuse to them. But they have not tried at all to fathom the gravity of the issue. 

RSS never represented Hindus, though it is a common understanding. Let us have a look at what they are being targeted for:

1.      RSS applauds four-fold system first propagated in Rig Veda and all later Vedic scriptures.
2.      RSS believe Vedas are the main source of Hinduism.
3.      RSS believes that all the modern knowledge originates from Vedas.
4.      RSS believes in the Vedic Gurukula system.
5.      RSS highly glorifies the Vedic age. 
6.   RSS believes in the dictatorial theocratic state.
7.   RSS believes Sarasvati river flowed through India and that Vedic Aryans, who composed Vedas, were indigenous Aryans.
8.   RSS believes the fourfold Varna system is an ideal and scientific social order.
9.   Bringing Sanskrit and Vedic science in the curriculum has always been a top priority of RSS.  

There are many other points they propagate, but main focus always is on the Vedas and Vedic supremacy! Where does Hindu thought fit into this? 

It will become very clear that the Hinduism RSS is preaching is not at all Hindu, but it speaks all about Vedic religion and its superiority to dominate the non-Vedic masses. It indirectly shows that whatever was good in Indian society it was because Vedic people and others have no contribution in cultural developments whatsoever. Very few have understood that the Vedic religion is an independent religion having its own system and rituals. The Smritis too were written to regularize Vedic religion and was not binding on the Hindus. Most of the gods Hindus worship has no place in Vedicism, nor RSS ever speaks about them. 

All those, who have not been part of Vedic customs, rituals and all those who never had access to the Vedas are Hindu or Agamic to be specific. This distinction was very clear in India till medieval era. Those were Britishers who coined both the religions together under the single umbrella of “Hindu”. Those were Britishers those wrote Hindu laws based on Vedic codes though they were never meant for the Agamic or Hindu’s. There is not a single instance in the history that the Hindus anytime followed the Vedic codes.  The Vedic code prohibits Shudras from accumulating wealth, forget a chance of ever becoming a King. But we have hundreds of the proofs that so-called Shudras ruled India for millenniums, from the time when Vedic religion was yet to emerge. The confusion was created by the British rulers because of their ignorance about Hindu society. They assumed Smritis were ancient Hindu laws, where Brahmin was considered a supreme. They too constructed Indian history, recklessly using Vedic sources, those were full of manipulations, interpolations and mostly unhistorical. 

RSS never tried to explore Hindu Agam shastras, rather avoided it deliberately, only because Hindus would awaken and separate if known what rich inheritance they owned.  Rather they tried to prove whatever good was in India that had Vedic origin. They deliberately tried to paint all Hindu great personalities in Vedic paint by sheer distortion. Even they misused archeology to create the false picture of the ancient civilization. People blindly believed it. The over glorification of Vedas came always to their help. They are even trying to claim authorship of the Indus civilization. They are committing cultural crimes one after other and are getting scot free because there hardly is any Hindu scholarship and if it is, is defamed or silently killed.

Damage it done was that the Hindu people never came across their honest history. They always saw their history through Vedic glasses. Thus Vedic history indirectly became their history because the proper distinction was never made. This history was not anywhere depicting their achievements, their contributions and their independent culture. This way they put the Hindus on inferior status when it was not the fact!  

RSS, since its inception, have tried to misuse this ignorance to their benefit. Under title of “Hindutva” they, being most religious, gather under its umbrella. Hindu is an only community on the earth which has no independent knowledge of their religion. Though the distinction in real life too is very clear and obvious between their religion and Vedic religion, what misguides them is the term “Hindutva” deliberately used by the RSS.

But the fact is, RSS represents Vedic religion and strives for its supremacy by Vedicizing non-Vedics. While doing so they care very much that they are kept under the toe of Vedic supremacy. 

Seculars and Progressives in India too did not analyze the religious history of India. Mostly, they too heavily depended on the Vedic sources, no matter how false and misleading they were. They never understood what actual threat RSS is posing. Religious Hindu never could understand the RSS is misusing them by distorting Hindu religious history.

RSS should not be feared because it will impose Hindu theocratic state! It should be feared by all the Hindus (minus Vedics) that they are being made the slaves of the Vedicism. It is essential for the Hindus to understand what exactly is their religion. Seculars of India too should understand the distinction in both the religions. Unless done so, they will never be able to combat the onslaught of dictatorial Vedicsim that is the foundation of RSS. 

Hindus too should understand that what all the time it is being talked is Vedic religion and its superiority. Hindus are still inferior in their eyes, mere a pawn to be used to achieve their goals.

Hindus should stop at once being a pawn for any other religion!

Under the circumstances, seculars and all Hindus should relook at the religious history of India. They should understand their roots are in the Indus time civilization and they were founders of such a glorious era. Vedics are determined to stake the claim on it, thus depriving Hindus of their past. 

 The elements of the Vedicism are dangerous. Only Hindus can save India from the Vedic threat! Forming an independent organization to counter the onslaught of the Vedic doctrine under the disguise of "Hindutva" is an immediate necessity. RSS never ever was a Hindu organization. It always used Hindus to their benefit. Only Hindus can stop this by denying Vedic elements in their religion. 

To take initiative in this regards, we are forming "Adim Hindu Parishad" to spread message of true Hinduism and awaken the people about Vedic eoncroachment in their religion.

Come. let is unite!